سفارش دهنده : بانک انصار

محل پروژه : خوزستان _ اهواز _ کیان پارس

سال ساخت : 1393

سفارشات : نماکاری _ سقف کاذب _ آسمان مجازی _ دیوارپوش ام دی اف _ گره چینی _ محراب _ منبت _ کتابخانه _ درب گره چینی _ روکش معرق _ چهارچوب _ درب و چهارچوب _ میز – میز کارمندی _ کمد _ کمد درب ریلی _ جاکفشی _ درب قوس _ میز کنفرانس _ میز مدیریت _ دکور _ شلف _ درب HDF _ درب HPL _ میز کنفرانس _ لوور _ کمد دکوراتیو _ حجم های دکوراتیو _ میز تلوزیون _ پرده زبرا _ قرنیز _ منوریل _ تخت

متریال : ام دی اف _ ام دی اف خام _هایگلاس _ شیشه _ شیشه سکوریت _  چوب روسی _ فلکسی _ HPL _ HDF _ پرده زبرا

خدمات تکمیلی : خدمات CNC _ الکتریکال _ معرق کاری _ گره چینی _ نقاشی چوب

old1 19 7fd155b4dd12b806362f7bfcf397aac9 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
old2 17 824bc1a1f1965848791296496490eeeb - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
old3 14 752145c43a06db571c4320a31cd38e3f - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
old4 12 4753ef4acff47c6f29e4a11b6362c40d - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
old5 10 c2e95b7bb95e17a9e38fb90364945978 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
old6 8 a48c2dc43382d9827bfc693ac31628f1 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
old7 7 d605105270ef316961b8285ccd9ae65e - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
old8 6 4adc1caf3f8f1b3d7f5ae1cfba576a44 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
old9 5 ed61ef50ec9316c62936d3dfd26483fc - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
old10 5 db0eff621d8727af4377ae0a91c78d4a - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
old11 4 b018a692b650ada8590656d08a2d56fe - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new1 26 b1fdbf22f428b179c72c5bb6a1dc060a - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new2 25 893eae2e834eec6cb5c55126ea3d59d2 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new3 24 18a3b9290ef8ce9e05ee577296e6f2e0 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new4 22 a10339350fc20bc98d261b6b86e84a57 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new5 22 2093daa27684128d149f76d164b552fc - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new6 19 aac51f9f469a2ae379cd2b203fec7135 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new7 19 d414d8be0d00f49fdd8a3592bfcb249c - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new9 17 ef66485e3ab00802a50ffc2d1e8e65a4 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new10 17 21312f12bed6b20a50e7c582807f0e67 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
NEW12 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
NEW11 2dd7e635cf5c4c6d1d455eb3d46b1c16 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
NEW13 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
NEW14 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
NEW16 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
NEW15 7e636597edcacfac6425746dcb7b1d99 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new17 3 819ee1762f7cd8c33b512d0ff9f04c8a - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new18 3 b22ea83a77c4c288e84840ba6916f9bc - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new19 3 98bc4fbc9b139d71f04ef595409eee15 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new20 3 1df1e5200094ac4d6f1c692d5ae6563a - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new21 2 86f50980cae1dac65a5b4b51bf00b755 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new22 2 07c0d942194afe1a3ce0278eaa1d3341 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
NEW23 c9fe5cf13f09b9b81b431e657abe9c0d - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
NEW24 9dde515c456fbf831d3205e7eff9b7dd - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
NEW25 f17cc3b55afbd71d0eaa3cc06cb122d5 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new26 d3998cc4e4ee706274e0015d7a16bc11 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new27 327059c3cb81dbceb5bc6b34b8213ded - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new28 ffd88cf5aab53ee88f98c024e0a3e4ab - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new29 1c5b0fb5165ebd3a2b6cf3dee5e993be - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new30 ddf6e60027c403d7268ba6afb59f8ab4 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new31 4b90b35a83ea843a374f2d88b8bc3520 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new32 a7e191398b565b2465172a373845ec1c - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new33 5c9eb9ad6809e3abe43295054da39e95 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new34 424281312c17d7edb5213d4409a21f8b - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان
new36 f27aed9033c05cdf78bae05c9abf47a1 - دکوراسیون داخلی شعبه سرپرستی بانک انصار استان خوزستان