سفارش دهنده : شرکت طراحی فرحو

محل پروژه : تهران _ شهرک غرب

سال ساخت : 1397

سفارشات : میز کنفرانس _ میز مدیریت _ میز کار _ میز تلوزیون _ کابینت _ جاکفشی _ کمد _ کتابخانه _ کمد رختکن _ کانتر _ شلف _ دیوارپوش _ پارتیشن

متریال : ام دی اف _ هایگلاس _ فلکسی _ شیشه _ آئینه _ شیشه سکوریت

خدمات تکمیلی : الکتریکال

o1 3 9102a78adabe10a89efc63242b515ea6 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
o3 1 c6355e4585a56b9325a629c34fd97079 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
o4 1 924d2c9ae2d9b8e327115037b4afef02 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
o5 1 869155aa86ae50fbc2e6662d1e38306e - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
o6 2009270de5cbb6e704f741faaa3b09ee - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
o7 2518c7489c68fa1d7eec042d3bbd9d06 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
new1 21 37a3fb1fffc64078231ed775b45c36fb - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
n2 1 58f517a8c5acecbc8deeafd3571bd549 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
n3 2 01cea5c320d259e4adafb43f81993020 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
n4 2 e683ae726f06cba1ef5fa15cdd61d487 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
n5 2 468b10265d6f131f3167671f8b7ad9f1 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
n6 2 c0b07e5727e3a460cbcabf80f09db7e0 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
n7 1 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
n8 1 ea2252670d3d17cc89b84a3d40acc601 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
n9 1 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
n10 1 5476a61921d71762fff0a96068a5009a - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
n11 1 b03e72de5fb38f46a53e4f4f81aee0ae - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
n12 1 6e7c7ff14cdfda38ee01944aab49b9da - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
n13 ca0e42c0148a5bc9588c519fb1b29c41 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر